Sneeuw achtertuin dec 2010Winterhardheid is een rekbaar begrip en afhankelijk van veel factoren. Vocht en wind zijn naast de temperatuur vaak belangrijke factoren die bepalen of een plant de winter wel of niet overleeft.

Bij de planten die ik op mijn website heb beschreven, ben ik uitgegaan van mijn eigen ervaringen en van de informatie die ik ben tegengekomen op internet. Als ik veel tegenstrijdige informatie tegenkom, ga ik uit van mijn eigen ervaring. Als er veel gelijkgestemde informatie op internet te vinden is, dan maak ik daar gebruik van. Het is belangrijk om duidelijk aan te geven dat mijn tuin vrij beschut ligt. Ik heb weinig wind en zanderige, goed gedraineerde grond en heb niet te maken met zoute zeewind.

Als je in jouw tuin kleigrond hebt, zullen dezelfde soort planten zich anders gedragen dan in mijn tuin. Dat geldt ook voor tuinen waar de wind wel vrij spel heeft. Dan zal je planten die gevoeliger zijn voor vorst eerder moeten afdekken dan bij mij het geval is.
Vochtige winters kunnen dodelijk gevolgen hebben doordat het ervoor zorgt dat je planten gaan rotten en daarbij kan het vocht bevriezen waardoor de groeikern aangetast kan worden. Met name palmen zijn hier gevoelig voor. Het kan helpen om de groeikern af te dekken tegen neerslag. Let wel op dat het vocht wel weg moet kunnen. Je kan de plant dus niet ingepakt laten staan, want dan heb je weer kans op rot.

Het maakt ook uit hoe lang de vorstperiode aanhoudt. Als het 1 of 2 dagen licht vriest, is de grond niet door en door bevroren. De kans dat planten dan bevriezen is minder groot dan als het voor langere tijd vriest.

Winterhardheidszones

Vaak wordt de winterhardheid aangegeven in zones. Die zones zijn gebaseerd op de gemiddelde minimum temperatuur die is gemeten in die zones. Helaas is daar geen gelijkgestemdheid over en ook daarbij geldt dat er meer factoren meespelen dan alleen de temperatuur. De zones en hun bijbehorende temperatuur zeggen dus niet voldoende om te weten of jouw planten de winter in jouw tuin zullen overleven, maar geven wel een aardige indicatie. Als een plant het beste gedijt in normale tot droge grond, dan is het mogelijk dat die plant een vochtige, koude winter niet overleeft.

Als ik een plant mooi vind dan zet ik hem in mijn tuin. Op basis van de beschrijving van de meest ideale omstandigheden voor de plant, kies ik een plekje uit. Daarna zie ik vanzelf wel of die het naar zijn zin heeft en of de plant de winter overleeft. Vaak blijkt de informatie incorrect te zijn geweest of te summier. Ik gebruik mijn ervaring en verwerk dat bij de beschrijving van planten op mijn website.